Theo khung kế hoạch năm học 2018 - 2019 của UBND Tỉnh nam Định, ngày 25 tháng 05 năm 2019, Trường THPT Đại An tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2018 - 2019